Special-/Temakursus
Målgruppe: Alle personer med psykoterapeutisk uddannelse, studerende og studerende på Psykoterapeutuddannelsen, samt studerende eller uddannet personale indenfor sundhedssektoren, herunder læger, sygeplejersker og psykologer.
Undervisere: Karin Gyltner & Torben Palmer
Dato: 05. til 07. april  2019

Pris: 4.875,00 ekskl. kost og logi

Psykosomatiske symptomer og forståelsen af dem har i årtier været et meget kontroversielt emne. Et område, der kan risikere at skille vandene, og give mange misforståelser, både hos behandlere og de, som har symptomerne. Misforståelserne skaber blot mere lidelse for de involverede, der ofte finder sig i et dødvande.

Der er i disse år stigende interesse for området, ikke mindst da det er tydeligt at ubehandlede tilfælde kan være særdeles omkostningstunge på både samfundsmæssige og personlige konti.

Vi vil præsentere et perspektiv på symptomernes baggrund, der kan samle trådene og dermed pege på de mest kompetente fremgangsmåder i moderne forståelse af psykosomatisk symptomudvikling. Ikke mindst vil vi søge at redegøre for en brugbar, hands-on fremgangsmåde, der tager udgangspunkt i en moderne psykologisk forståelse af sindet og nervesystemets funktion.

Underviserne på kurset vil demonstrere en terapeutisk psykoedukativ fremgangsmåde på baggrund af årtiers kendskab til området.

På kurset vil vi demonstrere, hvordan vi konkret kan arbejde med vores eventuelle egen psykosomatik – og hvordan vi som behandlere for andre kan hjælpe på en konkret måde.

YDERLIGE OPLYSNINGER OM KURSET

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Målgruppe
Antal deltagere
Der optages maksimalt 18 på kurset. Dette på baggrund af en vurdering af, at det har en afgørende betydning for kontakten til den enkelte, såvel som det faglige udbytte, både praktisk og teoretisk. Omvendt er det også vigtigt at der er et tilstrækkeligt antal deltagere på holdene, ikke mindst med henblik på at personlig udvikling forudsætter et både dynamisk og udfordrende miljø. Dette betyder også, at såfremt der under 12 tilmeldte afvikles kurset ikke.
Kursusprogram
Kursusprogram / TiderAktivitet
1. og 2. dag - Klokken 8.00Morgenmad
1. og 2. dag - Klokken 9.00-13.00Undervisning
1. og 2. dag - Klokken 13.00-15.00Frokost / Pause
1. og 2. dag - Klokken 15.00-19.00Undervisning og træning
1. og 2. dag - Klokken 19.00Aftensmad
3. dag - Klokken 8.00-9.00Morgenmad
3. dag - Klokken 9.00-13.00Undervisning og opfølgning
3. dag - Klokken 13.00Afsked og afrejse
Kost og Logi

Kurset er et internat-ophold, det vil sige man bor på Velling Koller og betaler særskilt for disse ophold.

Der er tale om intensive forløb, hvor man har brug for at kunne fordybe sig, fagligt, personligt og mentalt. For at sikre sammenhængs kraften, både på det personlige plan og for fællesskabet, betragtes det som ganske afgørende at de studerende kan blive på Velling Koller gennem hele internatet.

Tiden udenfor den skemalagte undervisning, bruges til vigtige aktiviteter, der hænger sammen med og understøtter læringen.

Vores erfaring siger os desuden, at mange studerende har stor glæde af at kunne tage et hvil på værelset i en pause, ligesom alle reserverede rum kan anvendes til uddannelses relaterede formål undervejs. Eksempelvis bruges værelserne også til teoretisk fordybelse, faglige samtaler, personlige refleksioner etc. Prisen for leje af lokaler, herunder værelser til overnatning, er kr. 460,00 pr. modul. Man betaler således samme pris, uanset om man skulle vælger at overnatte et andet sted, om end dette ikke anbefales. Overnatning foregår som udgangspunkt på vandrehjemmets 2- eller 4 sengs værelser. I det omfang det er muligt, kan man mod et tillæg på kr. 400.00 pr. modul få et enkeltværelse. Ønsker man dette, er det vigtigt at kontakte os inden kursusstart.

Det er muligt at leje linned og håndklæder, hvis man ikke selv medbringer det.

Morgenmad, frokost og aftensmad serveres af Restaurant Velling Koller i Cafe’ Bertel. Prisen for kosten er kr. 665,00. For kr. 100,00 kr. ved hovedmåltider (frokost og aftensmad) er det muligt, at få retter tilpasset særlige allergier, herunder gluten- eller laktoseallergi. For samme beløb kan man få vegansk såvel som vegetarisk kost. Ved morgenmaden er udvalget tilpasset, så der ikke er behov for særlige tilkøb.

Restauranten har en Elite Smiley og er naturligvis underlagt gældende regler fra Fødevarestyrelsen.

Betalingsbetingelser
  • Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en autogenereret e-mail med bekræftelse på modtagelsen.
  • Du vil modtage en faktura på kursusafgift og når den er betalt, er din plads på kurset sikret
  • Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.
  • en uge før kurset vil du modtage en faktura på kost og logi
  • Kurset er fritaget for moms.
  • Indtil 4 uger før start af kursets start kan du melde afbud, og dine indbetalinger bliver refunderet.
  • Ved afbud efter denne frist refunderes din indbetaling med 75%.
Persondatapolitik GDPR - Persondataforordningslov
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. når du har tilmeldt dig.

Vi har altid taget databeskyttelse alvorligt og 2018 har vi arbejdet hårdt med at opdatere vores processer og dokumenter for at opfylde kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Psykoterapeutuddannelsen A/S – cvr. nr. 32 15 70 84 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Psykoterapeutuddannelsen A/S
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

CVR-nr.: 32 15 70 84

Telefon: 25 15 38 58
E-mail adresse: adm@psud.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via mail til adm@psud.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse herunder

Når du tilmelder dig vores uddannelse via hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnr. og beskæftigelse og uddannelsesbaggrund.
  • Formålet med dine kontaktoplysninger, er at kunne fremsende faktura mv. samt at kunne udstede dit diplom.
  • Formålet med din beskæftigelse og uddannelsesmæssige baggrund benyttes til bedømmelse af dine kvalifikationer i forbindelse med optagelse på grundforløbet.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi påtænker at opbevarer dit diplom til evig tid. Dette for altid at kunne bekræfte din deltagelse i fremtiden, hvis du selv måtte ønske det.

Endvidere vil vi opbevare dine oplysninger omkring, navn, adresse, mobil, e-mail samt ind- og udbetalinger i vores regnskabsprogram i 5 år, som bogføringslovs kap. 5 § 10, stk. 1 foreskriver.

Alt mailkorrespondance, evalueringer og din tilmeldingsblankt gemmes i et kalenderår efter du har færdiggjort kurset  hos os. Herefter slettes alt, med undtagelse af dit diplom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er første version af Psykoterapeutuddannelsens persondatapolitik skrevet maj 2018.