Et eksistentielt udviklingspunkt er det udsigtspunkt, hvori vi hver især udvikler os og lever livet. Punktet bevæger sig fra minut til minut og er i konstant forandring. Det er i forandringens perspektiv, at vi igen og igen ser nye muligheder og træffer eksistentielle valg, som former vores liv.

Begreberne valg, ansvar, frihed, angst og identitet er grundlæggende i eksistentiel psykoterapi. Bevidstheden om dem er grudlag for menneskelig eksistens. Over for vanskelige valg stiller vi spørgsmål til meningen. Vi undersøger hidtidige overbevisninger og udskifter gamle værdier og vaner med nye erkendelser. Vi udfordres til at kunne tolerere ambivalens og opdager, at lidelse kan være kilde til mening. I nødens stund bliver vi opmærksomme på, at døden kan hjælpe os til at træffe meningsfulde valg. Midt i friheden til at vælge udfordres vi også af de mange vilkår, som vi ikke kan vælge til eller fra. Og vi ser nu konsekvenserne af tidligere valg, som vi dengang havde svært ved at gennemskue og møder de følelser i os selv, der er forbundet med denne erkendelse.

Hensigten med kurset ”Dit Eksistentielle Udviklingspunkt” er at styrke oplevelsen af frihed og mening ved at skærpe din opmærksomhed om frygt, der begrænser dit udsyn og om vaner, der leder dig bort fra livgivende behov og længsler. Hensigten er også at blive mere opmærksom på den konstante strøm af stemninger og følelser, som hjælper til at ny-opdage og til at skabe mening i tilværelsen. Kurset styrker oplevelsen af mening i dit personlige liv og er samtidig et værdifuldt bidrag til din faglige udvikling som psykoterapeut.