Special-/Temakursus

Målgruppe: Psykoterapeuter, Psykologer og studerende på Psykoterapeutuddannelsen

Undervisere: Torben Thaulow

Dato: 03. til 05. juni 2019

Pris: kr. 3.825,00 ekskl. kost og Logi

 • Indeholdt i alle former for psykoterapi er et menneskesyn, dvs. en opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske.
 • Selv om det sjældent er udtrykkeligt formuleret, så er menneskesynet mere end noget andet dét, som bestemmer udformningen af enhver terapiforms sundhedsopfattelse, behandlingsmål, teori og metode.

Når vi går på opdagelse i forskellige psykoterapiformers ulige menneskesyn, bliver vi klar over, at
vores egne opfattelser af psykoterapi og menneskesyn ikke er givne ”sandheder”, men er overbevisninger, som har udkrystalliseret sig i os som del af vores personlige erfaringsdannelse.
Vores opfattelser af mennesker og af verden er personlige konstruktioner, som ikke deles af alle.
Derfor kan der stilles spørgsmål til selv det mest grundliggende og det kommer vi til at gøre i løbet af kurset!

Kurset ”Psykoterapi og menneskesyn” præsenterer en række psykoterapiformer og deres opfindere. Undervisningen vil vise, hvordan opfinderne er mennesker, hvis geniale opdagelser og dristige nyskabelser har ført til de terapiformer, som vi kender i dag. Og hvordan enhver terapiform repræsenterer en løsning på menneskelige problemer og lidelser, som der tidligere ikke fandtes udgange på. Undervisningen viser også, hvordan terapiformerne er udviklet med udgangspunkt i opfindernes meget forskellige vilkår og menneskesyn.

Næsten alle psykoterapeuter går ind for eklekticisme – en fremgangsmåde hvorved man søger at kombinere de bedste elementer fra forskellige skoler og retninger. Psykoterapeuter anvender således ofte en palet af metoder, som kommer fra forskellige terapiformer. På samme måde er eklekticisme en ofte anvendt metode til at udvikle nye former for psykoterapi.

Eklekticisme kan være frugtbart, men bliver meget problematisk, hvis metoderne kommer fra former for psykoterapi, som hviler på modstridende menneskesyn. Den psykoterapeutiske praksis risikerer derved at blive usammenhængende og at skabe forvirring i klienten i stedet for udvikling. Eklekticisme er derfor en praksis, som gør det relevant at kunne undersøge forholdet mellem psykoterapi og menneskesyn.

Her er de 14 psykologiske og psykoterapeutiske anskuelser, hvis menneskesyn har mest indflydelse på Psykoterapeutuddannelsen. Kurset vil vise, hvordan deres menneskesyn og verdensopfattelse i flere tilfælde er dybere integreret i vores menneskeforståelse, end vi aner.

1 Psykoanalyse Sigmund Freud
2 Gestalt perception Max Wertheimer og Edgar Rubin
3 Jeg-du-teori Martin Buber
4 New Look Psykologi Bruner
5 Gestaltterapi Fritz Perls og Walter Kempler
6 Eksistensfilosofi Søren Kierkegaard
7 Eksistentiel psykoterapi Irvin Yalom
8 Objektrelationsteori Magaret Mahler
9 Karakteranalytisk vegetoterapi Wilhelm Reich
10 Klientcentreret metode Carl Rogers
11 Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy Davanloo
12 Somatic Experiencing
Peter Levine
13 Neuroaffektiv udviklingsteori Susan Hart
14 Eksistentiel fænomenologi Merleau-Ponty og Martin Heidegger

YDERLIGE OPLYSNINGER OM KURSET

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Målgruppe
Færdiguddannede psykoterapeuter og studerende med særlig interesse for emnet.
Antal deltagere

Der optages maksimalt 16 på kurset. Dette på baggrund af en vurdering af, at det har en afgørende betydning for kontakten til den enkelte, såvel som det faglige udbytte, både praktisk og teoretisk. Omvendt er det også vigtigt at der er et tilstrækkeligt antal deltagere på holdene, ikke mindst med henblik på at personlig udvikling forudsætter et både dynamisk og udfordrende miljø. Dette betyder også, at såfremt der under 10 tilmeldte afvikles kurset ikke.

Program
Kost og Logi

Kursus er opbygget som internat-ophold, det vil sige man bor på Velling Koller og betaler særskilt for disse ophold.

Der er tale om intensive forløb, hvor man har brug for at kunne fordybe sig, fagligt, personligt og mentalt. For at sikre sammenhængs kraften, både på det personlige plan og for fællesskabet, betragtes det som ganske afgørende at de studerende kan blive på Velling Koller gennem hele internatet.

Tiden udenfor den skemalagte undervisning, bruges til vigtige aktiviteter, der hænger sammen med og understøtter læringen.

Vores erfaring siger os desuden, at mange kursister har stor glæde af at kunne tage et hvil på værelset i en pause, ligesom alle reserverede rum kan anvendes til uddannelsesrelaterede formål undervejs. Eksempelvis bruges værelserne også til teoretisk fordybelse, faglige samtaler, personlige refleksioner etc. Prisen for leje af lokaler, herunder værelser til overnatning, er kr. 690,00 pr. modul. Man betaler således samme pris, uanset om man vælger at overnatte et andet sted, om end dette ikke anbefales. Overnatning foregår som udgangspunkt på vandrehjemmets 2- eller 4 sengs værelser. I det omfang det er muligt, kan man mod et tillæg på kr. 600.00 pr. modul få et enkeltværelse. Ønsker man dette, er det vigtigt at kontakte os inden kursusstart.

Det er muligt at leje linned og håndklæder, hvis man ikke selv medbringer det.

Morgenmad, frokost og aftensmad serveres af Restaurant Velling Koller i Cafe’ Bertel. Prisen for kosten er kr. 765,00 pr. modul. For kr. 100,00 kr. pr. modul ved hovedmåltider (frokost og aftensmad) er det muligt, at få retter tilpasset særlige allergier, herunder gluten- eller laktoseallergi. For samme beløb kan man få vegansk såvel som vegetarisk kost. Ved morgenmaden er udvalget tilpasset, så der ikke er behov for særlige tilkøb.

Restauranten har en Elite Smiley og er naturligvis underlagt gældende regler fra Fødevarestyrelsen.

Betalingsbetingelser
 • Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en autogenereret e-mail med bekræftelse på modtagelsen.
 • Du vil modtage en faktura på kursusafgift og når den er betalt, er din plads på kurset sikret
 • Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.
 • en uge før kurset vil du modtage en faktura på kost og logi
 • Kurset er fritaget for moms.
 • Indtil 4 uger før start af kursets start kan du melde afbud, og dine indbetalinger bliver refunderet.
 • Ved afbud efter denne frist refunderes din indbetaling med 75%.
Persondatapolitik GDPR - Persondataforordningslov
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. når du har tilmeldt dig.

 

 

Vi har altid taget databeskyttelse alvorligt og 2018 har vi arbejdet hårdt med at opdatere vores processer og dokumenter for at opfylde kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Psykoterapeutuddannelsen A/S – cvr. nr. 32 15 70 84 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Psykoterapeutuddannelsen A/S
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

CVR-nr.: 32 15 70 84

Telefon: 25 15 38 58
E-mail adresse: adm@psud.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via mail til adm@psud.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse herunder.

Når du tilmelder dig vores uddannelse via hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnr. og beskæftigelse og uddannelsesbaggrund.
 • Formålet med dine kontaktoplysninger, er at kunne fremsende faktura mv. samt at kunne udstede dit diplom.
 • Formålet med din beskæftigelse og uddannelsesmæssige baggrund benyttes til bedømmelse af dine kvalifikationer i forbindelse med optagelse på grundforløbet.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi påtænker at opbevarer dit diplom til evig tid. Dette for altid at kunne bekræfte din deltagelse i kurset i fremtiden, hvis du selv måtte ønske det.

Endvidere vil vi opbevare dine oplysninger omkring, navn, adresse, mobil, e-mail samt ind- og udbetalinger i vores regnskabsprogram i 5 år, som bogføringslovs kap. 5 § 10, stk. 1 foreskriver.

Alt mailkorrespondance, evalueringer og din tilmeldingsblankt gemmes i et kalenderår efter du har færdiggjort kurset hos os. Herefter slettes alt, med undtagelse af dit diplom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er første version af Psykoterapeutuddannelsens persondatapolitik skrevet maj 2018.