Et eksistentielt udviklingspunkt er det udsigtspunkt, hvori vi udvikler os og lever livet. Kurset her er på én gang en fortsættelse af kurset Dit Eksistentielle Udviklingspunkt 1, og samtidig et selvstændigt kursus. Det kan således stå alene, det kan efterfølge kursus nr. 1 eller være forløber for kursus nr. 1. De to kurser præsenterer parallelle tilgange til eksistentiel psykoterapi. Begge kurser byder på teoretiske oplæg, samt demonstration af metoder og procesarbejde med udgangspunkt i, hvad deltagerne er mest optagede af.

Det særlige ved kursus 2 er implementeringen. Vi fokuserer på, hvordan eksistentiel psykoterapi anviser anderledes perspektiver og muligheder for udvikling end mere dynamiske eller kognitive former for psykoterapi gør. Vi arbejder meget af tiden i nuet, sådan som det skabes i undervisningen og i samværet fra time til time. Mens kursus nr. 1 introducerer grundlæggende idéer, begreber og arbejdsformer i eksistentiel psykoterapi, så har kursus nr. 2 især fokus på en oplevelsesorienteret tilgang, fordybelse i procesarbejde og i, hvordan eksistentialisme og psykoterapi giver livsnære tilgange til dagliglivet. Da mange af vore tidligere eksistentielle valg ofte ligger indlejret i en kropslig hukommelse, vil kurset også gennem guidning og kropslige opmærksomhedsøvelser give mulighed for indsigt i disse valg og hermed åbne op for muligheden for at træffe nye valg i nutiden.