Certificerende uddannelse til Psykoterapeut

Målgruppe: Alle der har afsluttet 1. del af uddannelsen “Dit Personlige Fundament” kan søge om optagelse på uddannelsen

Undervisere: Rikke Hvelplund, Tina Laursen, Mads Randal-Lund & Rikke Ravn

 

Datoer:

Studiestart 07.december 2023 16.00 – 20.00 (evt online deltagelse)
Modul 4 – 22. til 25. januar 2024
Modul 5 – 03. til 06.juni.2024
Modul 6 – 26. til 29. august 2024
Modul 7 – 14. til 17. november 2024 
Modul 8 – Datoer følger – 2025
Modul 9 – 1 Datoer følger – 2025
Modul 10 – Datoer følger – 2025
Modul 11 – Datoer følger – 2025
Modul 12 – Datoer følger – 2026
Modul 13 – Datoer følger – 2026
Modul 14 – Datoer følger – 2026
Modul 15 – Datoer følger – 2026
Modul 16 – Datoer følger – 2027
Modul 17 – Datoer følger – 2027
Modul 18 – Datoer følger – 2027
Modul 19 – Datoer følger – 2027

Der skal beregnes 16 timers træning i mindre grupper mellem hvert modul. Disse dage tilrettelægges i træningsgruppen.

Pris: 35.375 kr. pr. år incl. seng på delt dobbeltværelse på Hotel Velling Koller og fuld forplejning under modulerne

Ønskes der et enkeltværelse, vil der være et tillæg på 900 kr. pr. modul – da vi har begrænset med enkeltværelser, gives de efter princippet først til mølle.
Har du brug for specialkost, såsom glutenfri, opkræves der 300 kr. ekstra pr. modul.

I forbindelse med eksamen på modul 19 i november 2027 opkræves der et eksamensgebyr.

Uddannelse i Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi 

”Kun med hjertet kan man se rigtigt – det væsentlige er usynligt for øjet”.

Så fint formuleret af Den Lille Prins – og helt centralt i vores forståelse af en dygtig psykoterapeut. På et solidt teoretisk fundament, gennem personligt arbejde og under superviseret træning, vil du opleve at blive set – og med tiden selv at kunne se. Med hjertet.

Uddannelsen tager sit afsæt i 2 stærke psykologiske traditioner: den Psykodynamiske og den Relationelle. Dette ud fra en overbevisning om, at netop foreningen af de dynamiske og relationelle kræfter, skaber et unikt og balanceret rum for læring, udvikling og forandring.

I uddannelsen af nye psykoterapeuter lægger vi således vægt på, at du tilegner dig følgende personlige, faglige og erhvervsmæssige kompetencer:

 • Følelsesmæssig kyndighed– det vil sige at du lærer at tage ejerskab for dine egne følelser, bruge din dømmekraft, forstå følelsernes funktion – og derved frigøre dig fra egne usunde mønstre.
 • Følelsesmæssig robusthed– det vil sige at kunne holde fast i dig selv sammen med andre mennesker, opretholde din integritet, forstå dit eget stress-, angst- og energisystem – og derved blive i stand til at sætte mål, træffe beslutninger og styrke din vilje.
 • Evnen til at manøvrere i livet på livets vilkår– ikke mindst i forbindelse med kriser, trusler, tab, sorg og særlige belastninger.

Uddannelse til Psykoterapeut i Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi (DROP), er opbygget som en 3-delt model, der samlet set tager 4½ år. Herunder kan du læse mere om uddannelsens konkrete opbygning og indhold.

BESKRIVELSE AF DE 3 DELE AF UDDANNELSEN

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Beskrivelse af Dit Personlige Fundament - 1. del af den samlede uddannelse
Når du starter her, har du taget de første vigtige skridt på din fantastiske læringsrejse. Du vil formentlig allerede nu opleve dig selv og din omverden forandret. Du vil se dig selv og verden omkring dig i et andet, og måske klarere, lys. Du vil på nye måder opleve dig i kontakt med dine følelser, drømme og længsler – og være i stand til at handle i autentisk overensstemmelse hermed.

Stående på skuldrene af et solidt fundament, Dit Personlige Fundament, er du nu klar til at rejse videre på eventyr. Som i de bedste eventyr, vil du møde både hekse og trolde, engle og dæmoner – alt sammen i dit indre univers – og undervejs vil du forundres, forbløffes og forandres. Foran dig venter nok dit livs læringsrejse – hvor du vil opleve dig i stand til selv at leve livet på livets vilkår – og hjælpe andre til at kunne det samme. På vejen er der sten, der skal vendes og udfordringer, der skal mødes. Og nu er du klar til det.

Beskrivelse af Det Psykoterapeutiske Håndværk - 2. del af den samlede uddannelse
Mennesker kommer i terapi, fordi de har brug for forandring – eller måske allerede er i gang med en forandringsproces. Du vil lære at skabe et rum sammen din klient, hvor denne, i en tilpas kombination af tryghed og udfordring, vil kunne se ærligt på sig selv og sine følelser. Således på et fundament af udvikling og læring, vil klienten kunne eksperimentere med at lære sig selv at kende på nye måder – og derved forholde sig til sig selv og livets udfordringer på nye måder.

Den røde tråd i disse to år er balancen mellem din personlige udvikling, din udvikling som professionel psykoterapeut og integrationen af teori og metode.

Du vil således skulle:

 • Arbejde med forskellige øvelser, som udvikler dig fagligt såvel som personligt.
 • Lave personlige refleksioner om egen læring i din logbog, hvor du registrerer din egen proces.
 • Lære at få og give nødvendig feedback, samt omfattende metodisk træning med feedback, som betragtes som en af grundstenene i god psykoterapi.

Undervejs arbejdes i gruppen med de psykologiske og gruppedynamiske processer, der naturligt kommer i spil gennem en krævende læringsproces, hvor alle gør deres bedste og derfor også møder deres begrænsninger.

På den måde kommer al den viden, der er i gruppen også alle til gode således, at alle kan befinde sig bedst muligt og mest komfortabelt i deres nærmeste udviklingszone.

Teoretisk vil du få grundig introduktion til den psykodynamiske teori og menneskeforståelse, koblet til grundlæggende tilknytningsteori (Bowlby). Yderligere introduceres den klientcentrerede psykoterapi (Carl Rogers), eksistentialistisk psykoterapi (Yalom), samt teorier om hjernens forandringer under psykoterapi.

Psykodynamisk psykoterapi er dokumenteret effektivt for en bred vifte af psykiske symptomer, herunder depression, angst, panik- og stressrelaterede fysiske lidelser. Der er yderligere den fordel ved dynamisk psykoterapi, at behandlingens effekt fortsat kan registreres efter behandlingens afslutning. Med andre ord fortsætter klientens udvikling, også når terapien er afsluttet.

Yderligere pointeres at psykodynamisk psykoterapi udvikler hele personligheden og hjælper klienten til at lære sig selv bedre at kende på centrale områder. To af nøgleordene er øget bevidsthed om sig selv og dermed bedre grundlag for at træffe valg, som øger livskvaliteten.

Beskrivelse af Den Praktiserende Psykoterapeut - 3. del af den samlede uddannelse
Stående på et stærkt fundament af viden, kundskab og kompetencer, er du som kursist – og som menneske – nu rustet til at begynde udviklingen og træningen til at blive Den Praktiserende Psykoterapeut.

Undervisningen tager således udgangspunkt i 2. dels solide grunduddannelse, hvor du har tilegnet dig færdigheder i:

 • at varetage det terapeutiske rum.
 • at vurdere klientens problematik og ressourcer (assessment).
 • at understøtte klientens formulering af problem, samt mål for terapien.
 • at etablere en terapeutisk alliance.
 • at rumme, spejle og udfordre klienten.
 • at udvælge og bruge terapiformer, der er egnede i arbejdet med klienten.
 • at fremme klienters udvikling i retning af større selvstændighed og bedre jegfunktioner (coping kompetencer).

Tredje del af uddannelsen er tematiseret omkring problemstillinger, som klienter i jeres konsultation hyppigt vil præsentere jer for. Problemstillinger der i høj grad kan tilskrives særlige forhold og levevilkår i vores samfund – herunder:

 • Samlivs- og ensomhedsproblematikker.
 • Stress- og traumereaktioner.
 • Angst og depression

Med udgangspunkt i disse problemstillinger træner vi brugen af de terapeutiske metoder, I har lært at kende tidligere i uddannelsen. Vi arbejder desuden med, hvordan I med hver jeres personlige stil, kan finde jer til rette med udøvelsen af de forskellige terapiformer. Fokus er rettet særligt imod, hvordan den enkelte studerendes talenter og personlighed kan udvikles og trænes, så den studerende kan bruge sig selv, som det menneske hun/han er, i en hjælpsom og udviklende relation til klienterne.

I undervisningen benytter vi et bredt spektrum af metoder:

 • Teori-oplæg.
 • Demonstration af metoder.
 • Drøftelse af faglige problemstillinger.
 • Træning af terapeutiske kompetencer.
 • Udvikling af personlige færdigheder.
 • Supervision af terapi med øveklienter sammen med underviserne.
 • Supervision på skriftlige rapporter om behandlingsforløb med klienter.
 • Videooptagelser til feedback om brugen af personlige virkemidler.
 • Individuel terapi.
 • Procesgrupper
 • Faglitteratur
 • Videodemonstrationer af kendte psykoterapeuters arbejde med udvikling af deres klienter.

Kursisterne vil på alle modulerne fortsat støttes i at arbejde personligt med egne udviklingspunkter, parallelt med den psykoterapeutiske træning. På baggrund af den nyeste forskning på området understøttes den studerendes personlige udvikling, ligesom faglige fremskridt evalueres løbende i samme proces.

MODULOVERSIGT

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Det Psykoterapeutiske Håndværk - 2. del af uddannelsen til Psykoterapeut
Modulnr.ModulnavnGruppeledere
4. ModulEksistens, samhørighed og psykoterapi.Rikke Hvelplund &
5. ModulHvad skaber forandring og udvikling i psykoterapi – herunder klientcentreret terapi.Rikke Hvelplund &
6. ModulSansning og oplevelse af mening
- herunder traumeforståelse og traumebehandling
Rikke Hvelplund &
7. ModulJeg-funktioner – stress, angst og forsvar.
(Evaluering)
Rikke Hvelplund &
8. ModulTilknytningstraumer og det dynamiske indreRikke Hvelplund & Tina Laursen
9. ModulAngst; følelser og forsvarRikke Hvelplund & Tina Laursen
10. ModulDen dynamiske rejseRikke Hvelplund & Tina Laursen
11. ModulPersonlig og faglig feedback med eksamenRikke Hvelplund & Tina Laursen
Den Praktiserende Psykoterapeut - 3. del af uddannelsen til Psykoterapeut
Modulnr.ModulnavnGruppeledere
12. ModulUdvikling af personlige og faglige professionskompetencer i relation til den praktiserende psykoterapeut.Rikke Ravn & Tina Laursen
13. ModulTerapeutrollen og terapeutisk alliance med klienten.Rikke Ravn & Tina Laursen
14. ModulSupervision og dynamisk metode med video-feedback.Rikke Ravn & Tina Laursen
15. ModulSupervision og interventions træning med video-feedback.Rikke Ravn & Tina Laursen
16. ModulTræning af personlige og faglige professionskompetencer.Rikke Ravn & Tina Laursen
17. ModulFortsat træning af personlige og faglige professionskompetencerRikke Ravn & Tina Laursen
18. ModulTerapeutiske kompetencer integreret i arbejdet med øve-klient og forberedelse af eksamensprojekt.Rikke Ravn & Tina Laursen
19. ModulAfsluttende certificerende eksamen og integration af de enkelte studerendes bidrag til holdets faglige læring.
Afsked og fælles refleksion over temaet: Professionel fremtid og muligheder for fortsat udvikling.
Rikke Ravn & Tina Laursen

FORMÅL OG MÅL MED UDDANNELSEN

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Kvalitetsevalueret

Vi følger vejledningerne fra Reflektor, der evaluerer Psykoterapeutuddannelser i Danmark – Herunder findes et link til gældende vejledninger, hvormed det bliver muligt at sammenholde disse med elementerne i vores uddannelse. Målet er at tydeliggøre vores klare målsætning om, at udbyde en uddannelse der opfylder samtlige retningslinjer og vejledninger – og lidt til.

Link til Pdf

Vores uddannelse blev kvalitetsevalueret uden afvigelser af Reflektor / Dansk Psykoterapeutforeningen 1. juni 2021. Hvor Dansk Psykoterapeutforenings følgegruppe for faglig evaluering af uddannelser bl.a. skrev:

”Følgegruppen vurderer at det er en teoretisk velintegreret og spændende uddannelse der – som en af de få – beskriver et klart videnskabsteoretisk udgangspunkt og inddrager redskaber til dokumentation og begyndende forskning i den kliniske praksis som en del af træningen.
Rigtig spændende og integrationsperspektivet er vel argumenteret. Dynamisk relations orienteret psykoterapi. Endelig en uddannelse, der ikke har behov for at skulle favne alle mulige teorier.”

Som studerende på Psykoterapeutuddannelsen A/S kan du blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening, find yderlige oplysninger og udfylde optagelsesformular på linket

https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/forum-for-studerende/

Mål for udvikling af personlige professionskompetencer i uddannelsen
Der lægges vægt på, at den studerende opbygger:

 • Følelsesmæssig kyndighed– det vil sige at du lærer at tage ejerskab for dine egne følelser, bruge din dømmekraft, forstå følelsernes funktion – og derved frigøre dig fra egne usunde mønstre.
 • Følelsesmæssig robusthed– det vil sige at kunne holde fast i dig selv sammen med andre mennesker, opretholde din integritet, forstå dit eget stress-, angst- og energisystem – og derved blive i stand til at sætte mål, træffe beslutninger og styrke din vilje.
 • Evnen til at manøvrere i livet på livets vilkår– særligt i forbindelse med kriser, trusler, tab, sorg og belastninger.
Mål for udvikling af faglige professionskompetencer i uddannelsen
Vi lægger vægt på, at du som studerende, på en faglig og etisk forsvarlig måde, bliver i stand til:

 • At vurdere klientens problematik og ressourcer (assessment).
 • At understøtte klientens formulering af problem og mål for terapien.
 • At etablere en terapeutisk alliance.
 • At rumme, spejle og udfordre klienten.
 • At udvælge og anvende terapiformer, der er egnede i arbejdet med klienten.
 • At fremme klienters udvikling i retning af større selvstændighed og bedre jegfunktioner.
 • At hjælpe med samlivs- og ensomhedsproblemer.
 • At vurdere og behandle stress- og traumebetingede belastningsreaktioner.
 • At vurdere og behandle angst og depression
Det erhvervsmæssige sigte for uddannelsen

Det erhvervsmæssige sigte for uddannelsen er, at du som studerende,

 • gennem personligt udviklingsarbejde,
 • ved teoretiske studier,
 • ved træning under supervision,

udvikler psykoterapeutiske professionskompetencer, personlige såvel som faglige.

Kompetencer som dels er funderet i egen person og dels er en afspejling af værdier og overbevisninger, med afsæt i livsvilkår i verden, som den præsenteres for os.

Sigtet er videre, at de som færdiguddannede psykoterapeuter nyttiggøre deres uddannelse gennem arbejde i privat eller offentligt regi.

Værdier, teorier og metodevalg
Værdier, teorier og metodevalg for Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi udspringer af:

 • Duncans og Scott D. Millers forskning om hvad psykoterapeuter skal lære for at få gode resultater.
 • Psykodynamisk Psykoterapi – Freuds psykoanalyse.
 • Nyere psykodynamisk tænkning og metode – Klein, Balints, Fairbairns og Winnicotts objektrelations-orienterede terapi
 • Carl Rogers Klient-centrerede terapi
 • Davanloos Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
 • Tilknytningsteori – John Bowlby og Mary Ainsworth
 • Yaloms og Spinellis eksistentielle psykoterapi
 • Susan Harts Neuroaffektiv udviklingsteori
 • Humanistisk oplevelsesorienteret terapi
 • Perls’ og Kemplers Gestaltterapi
 • Reichs og Lowens Kropsorienterede terapi
 • Peter Levines trumeterapi
 • Duncan m.fl: ny forskning vedrørende forudsætninger og præmisser for den dygtige psykoterapeut
 • Morenos psykodrama og Zen Buddhisme som inspiratorer

Den store psykoterapeutfaglige bredde er ikke i sig selv et mål, vi har tilstræbt. Bredden er skabt ved, at undervisernes faglige ståsted har forandret sig i takt med ny forskning over en lang årrække i faget.

Vi har sammen, og andre gange hver for sig, opsøgt ny inspiration gennem litteraturstudier, rejser til fremtrædende fagfæller i udlandet, deltagelse i workshops og efteruddannelsesforløb i og udenfor Danmark. De teorier, vi nævner, er dem, hvis påvirkning tidligst kan spores i vores undervisning

Antal studerende på holdet

Som hovedregel optager vi gerne 18 studerende på uddannelsen. Dette på baggrund af en vurdering af, at det har en afgørende betydning for kontakten til den enkelte studerende, såvel som den studerendes faglige udbytte, både praktisk og teoretisk.

Omvendt er det også vigtigt at der er et tilstrækkeligt antal deltagere på holdene, ikke mindst med henblik på at personlig udvikling forudsætter et både dynamisk og udfordrende miljø.

Det vil være muligt at optage flere, da det er vigtigt for os at dem der har gennemført “Det Personlige Fundament” ikke udelukkes for at kunne fortsætte på uddannelsen såfremt de ønsker det og vurderes egnet.

Antal undervisere på holdene
Der er altid to undervisere på holdene samtidig. Det sikrer en mere dynamisk og balanceret undervisning både i forhold til den enkelte studerende og i forhold til gruppeprocesserne
Generelle optagelseskrav

Kvote 1
Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, eksempelvis psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2
Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum 3 år.), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan optages efter en konkret vurdering. I denne vurdering vil det blive vægtet, at du kan godtgøre, at du har en teoretisk og praktisk viden indenfor det psykologiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt.

Kvote 3
Realkompetencevurdering.

Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.
Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet SOSU-assistent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, skuespiller eller lignende. Det samme gør sig gældende hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer, i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

Ansøgere som tilhører ovenstående eller tilsvarende faggrupper, kan optages på dispensation, ud fra en helheds vurdering af realkompetencer og livserfaring.

Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har anden erfaring fra eksempelvis U-landsophold eller andre relevante ophold i udlandet.

Ansøgere der ønsker at uddanne sig til Psykoterapeut, men som ikke opfylder de formelle krav til optagelse, kan kontakte studievejlederen i løbet af grundkursus “Dit Personlige Fundament” og sammen kan I lægge en uddannelsesplan, der gør det muligt at opnå dispensation for optagelse på uddannelsen under kvote 3.

Kvote 3 kan tildeles op til 10 % af uddannelsespladserne.

Det er ligeledes muligt at blive optaget på merit fra andre kvalitets vurderede psykoterapeutuddannelser. Kontakt instituttet mail adm@psud.dk for yderligere information.

Optagelse med merit for en del af uddannelsen

Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede Psykoterapeutuddannelser.

Studerende fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser med hele eller dele af afsluttede studieår, kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering. Vi gør opmærksom på, at du som merit ansøger dog stadig, ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier, skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse inden for den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Vi vil efter en konkret vurdering af dit studieforløb, og i samarbejde med dig, indplacere dig på et hold, som gør det muligt at opnå en certificerende uddannelse til psykoterapeut. Du skal derfor medbringe relevante kursus- og uddannelsesbeviser til den personlige optagelsessamtale. Herefter vil vores studievejleder, sammen med dig, udarbejde en uddannelsesplan. Psykoterapeutuddannelsen A/S kan tilbyde undervisning indenfor udvalgte temaer og emner til dagspris, ligesom færdighedstræning, litteraturlæsning mm. kan arrangeres sideløbende med påbegyndt uddannelse.

Kontakt instituttet på mail adm@psud.dk for yderligere vejledning.

DET PRAKTISKE OG ADMINISTRATIVE

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Kursusprogram
Alle modulerne på uddannelsen følger nedenstående tider.

Kursusprogram / TiderAktivitet
1. dag - fra klokken 17.00Ankomst
1. dag - Klokken 18.00Aftensmad
1. dag - Klokken 19.00-22.00Undervisning
2. og 3. dag - Klokken 08.00-09.00Morgenmad
2. og 3. dag - Klokken 09.00-13.00Undervisning
2. og 3. dag - Klokken 13.00-16.00Frokost og refleksion
2. og 3. dag - Klokken 16.00-20.30Undervisning
2. og 3. dag - Klokken 21.00Aftensmad
4. dag - Klokken 08.00-09.00Morgenmad
4. dag - Klokken 09.00-13.00Undervisning
Internat (ophold)

Uddannelsesmodulerne er opbygget som internat-ophold, det vil sige at man bor på Velling Koller.

Der er tale om intensive forløb, hvor man har brug for at kunne fordybe sig, fagligt, personligt og mentalt. For at sikre sammenhængs kraften, både på det personlige plan og for fællesskabet, betragtes det som ganske afgørende at de studerende kan blive på Velling Koller gennem hele internatet.

Tiden udenfor den skemalagte undervisning, bruges til vigtige aktiviteter, der hænger sammen med og understøtter læringen.

Vores erfaring siger os desuden, at mange studerende har stor glæde af at kunne tage et hvil på værelset i en pause, ligesom alle reserverede rum kan anvendes til uddannelsesrelaterede formål undervejs. Eksempelvis bruges værelserne også til teoretisk fordybelse, faglige samtaler, personlige refleksioner etc.

Morgenmad, frokost og aftensmad serveres i Cafe’en på Velling Koller.

Betalingsbetingelser og framelding

 

 • Når du har indsendt ansøgningen, vil du modtage en autogenereret e-mail med bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning
 • Registrering på holdet sker først, når depositummet er modtaget.
 • Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.
 • Uddannelsen er en 3-delt 4 ½ årig uddannelse. Din binding gælder dog kun for et år ad gangen og du kan afbryde forløbet efter hvert år, efter nærmere aftale.
 • Uddannelsesårene og modulerne skal gennemføres fortløbende. Undtagelse ved meritoverførsel.
 • Det er muligt at lave 2 holdskifte under uddannelsen, såfremt der forelægger grunde der er vanskelige at forene med uddannelse, eksempelvis graviditet, sygdom, udlandsophold eller lignende.
 • Vælger du at afbryde uddannelsesforløbet efter et, to eller 3 moduler i et kalenderår, tilbagebetales årets uddannelsesgebyr ikke. Ligeledes fritager det dig ikke for at skulle fortsætte aftalte afdrag for den resterende del af kalenderåret, i fald du har indgået en afdragsordning med os. Det vil sige at du binder dig økonomisk set for et helt år ad gangen.
 • Hele uddannelsesprisen, skal være indbetalt, inden du kan gå til eksamen eller afslutte året.
 • Uddannelsen er fritaget for moms.
 • Indtil 4 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud, og alle indbetalinger bliver refunderet.
 • Ved afbud efter denne frist refunderes depositummet ikke.
 • Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.
Information om mulig Bruttolønsordning
Bruttolønsordning giver dig muligheden for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om finansiering af din videreuddannelse hos Psykoterapeutuddannelsen A/S. Vi er dog ikke ansvarlige for, om din arbejdsgiver vil tilbyde dig denne mulighed.

Fordelen ved Bruttolønsordning er, at de er udgiftsneutrale for din arbejdsgiver, idet værdien af eksempelvis firma-betalt efteruddannelse, bliver modsvaret af en nedgang i din bruttoløn (dvs. lønnen før skat). For dig som medarbejder betyder dette, at du kommer til at betale mindre i skat. På denne måde kan en del af din videreuddannelse finansieres.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før videreuddannelse kan indgå i en bruttolønsordning. På skats hjemmeside står følgende:

 • Aftalen skal være indenfor rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.
Persondatapolitik - GDPR
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. når du har tilmeldt dig.

Vi har altid taget databeskyttelse alvorligt og 2018 har vi arbejdet hårdt med at opdatere vores processer og dokumenter for at opfylde kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Psykoterapeutuddannelsen A/S – cvr. nr. 32 15 70 84 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 Psykoterapeutuddannelsen A/S
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

CVR-nr.: 32 15 70 84

Telefon: 25 15 38 58

E-mailadresse: adm@psud.dk

 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via mail til adm@psud.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse herunder.

 Når du tilmelder dig vores uddannelse via hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnr., uddannelsesbaggrund og nuværende beskæftigelse
 • Formålet med dine kontaktoplysninger, er at kunne fremsende faktura mv. samt at kunne udstede dit diplom.
 • Din uddannelsesmæssige baggrund samt oplysninger omkring beskæftigelse benyttes til bedømmelse af dine kvalifikationer i forbindelse med, at vi skal placere dig i kvote 1, 2 eller 3

 Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi påtænker at opbevarer dit diplom til evig tid. Dette for altid at kunne bekræfte din uddannelse i fremtiden, hvis du selv måtte ønske det.
 • Endvidere vil vi opbevare dine oplysninger omkring, navn, adresse, mobil, e-mail samt ind- og udbetalinger i vores regnskabsprogram i 5 år, som bogføringslovs kap. 5 § 10, stk. 1 foreskriver.
 • Dine eksamensopgaver, alt mailkorrespondance, evalueringer og din tilmeldingsblankt gemmes i et kalenderår efter du har færdiggjort uddannelsen hos os. Herefter slettes alt, med undtagelse af dit diplom.

 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 Dokumentoplysning

Dette er første version af Psykoterapeutuddannelsens persondatapolitik skrevet maj 2018.