Psykoterapeutuddannelsen velling koller2

Efter endt uddannelse får du et diplom som familiebehandler

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faggrupper der arbejder med børn, unge og familier i den forebyggende og behandlende indsats, herunder myndighedspersoner. Uddannelsen er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedspersonale og andre faggrupper, der ønsker at opkvalificere deres viden, indsigt og forståelse

Undervisere: Tina Laursen og Mads Lund

Datoer:
1 modul: 23. – 24. september 2023
2 modul: 30.- 31. oktober 2023
3 modul: 20. -21. november 2023
4 modul: 13. -14. januar 2024
5 modul: 02. – 03. marts 2024
6 modul: 06. – 07. april 2024
7. modul: 16. – 17. maj 2024
8. modul: 20. – 21. juni 2024

Pris: kr. 29.500,00 Kr. 

Inkl. morgenmad og frokost på uddannelsesdagene

Ønskes der overnatning, kan Velling Koller kontaktes direkte på www.vellingkoller.dk

Barndommen er den mest afgørende livsfase overhovedet for et liv med lethed og glæde. Det er i barndommen, barnet erfarer, om det kan have tillid til verden og andre, og om det kan regne med egne sansninger, følelser og tanker.
Børn, unge og familier kommer af mange grunde i fastlåste situationer, hvor de kan have brug for støtte, og her er det vigtigt, at omgivelserne ser deres mangeartede invitationer på at bede om hjælp.

Den 1-årige efteruddannelse i børn, unge og familiearbejde skiller sig ud ved, at tage afsæt i moderne hjerneforskning, udviklingspsykologi og forskning i børns modstandskraft. Uddannelsens indhold er baseret på pædagogisk psykologisk viden med udgangspunkt i dansk og international forskning af relevans for menneskelige udviklings- og forandringsprocesser. Uddannelsen er praksisorienteret.

Uddannelsen tilbyder omfattende viden og indsigt i arbejdet med børn, unge og familier.
Uddannelsen er tilpasset initiativer i den nye Barnets Lov af 1. januar 2023 der skal sikre en mere helhedsorienteret og målrettet indsats, både til socialt udsatte børn og til børn og familier.

Teori og metode
På uddannelsen får du grundig teoretisk og metodisk indføring og færdigheder, der styrker dine kompetencer til at indgå i en relationel, nærværende og ansvarsfuld dialog med børn unge og i familiearbejde. Du bliver præsenteret for metoder og handleanvisninger, du kan omsætte direkte i dit arbejde.

Uddannelsen bygger på forståelsen af, at barnet må forstås i sin kontekst og som en del af et større system. I den systemiske tænkning og tilgang fokuseres der på familiens kulturelle og relationelle mønstre og betingelser, der gensidigt influerer og påvirker hinanden. Derudover inddrager uddannelsen den mere oplevelsesorienterede tilgang, i betydningen af de nære relationer.

• Etik vil blive behandlet løbende som en systematisk refleksion over egen praksis og intervention.
• Det enkelte moduls tema vil danne ramme for undervisningen.

BESKRIVELSE AF DE 8 MODULER

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

1. modul
 • Etik i familiearbejde
 • Familiesyn og børnesyn – det vigtige grundlag for familiearbejde
 • Grundlæggende perspektiver i familiearbejde
 • Inddragelse af børn i komplekse problemstillinger – hvornår og hvordan?
2. modul
 • Traumer i familiesystemet
 • Forældrekapacitet
 • Kategorier af emotionelt umodne forældre
 • Indikationer af emotionelt omsorgssvigt
3. modul
 • Introduktion til komplekse traumer
 • Tilknytningsmønstre
 • Tilknytningsstress
 • Relationel sårbarhed

Tilknytningsteorien er en af de mest empirisk velunderbyggede udviklingspsykologiske teorier vi har, og den giver os mulighed for at forstå tilknytning på et langt dybere plan. Således ved vi i dag, hvordan uhensigtsmæssige samspilsformer i familier kan give lidelse og stress til børn, på et meget tidligt tidspunkt. Det kan betyde, at børn lander i intense, smertefulde indre tilstande i samspil med andre mennesker. Tilstanden er i 2022 anerkendt som C-PTSD (Complex Post-Traumatic Stress Disorder) i klassifikationssystemet ICD-11. Når vi taler om komplekse traumer, skal ’traume’ forstås i en bredere forstand, hvor det dækker over udviklings- og tilknytningstraumer og emotionelle traumer. Det vil sige en intens lidelsestilstand forårsaget af kronisk fejlafstemning og ugunstige barndomsoplevelser og belastede opvækstvilkår.

4. modul
 • Selvbeskyttelsesstrategier
 • Fra lidelse til tilpasning og fra til tilpasning til lidelse
 • Psykiske lidelsestilstande
 • Psykopatologi
5. modul
 • Børn der vokser op i familier med misbrug
 • De 5 typer vold
 • Selvsabotage
 • Psykoedukation som metode til større personlig indsigt og lindring

Hvordan spotter vi børn der udviser tegn på at vokse op i familier hvor der er misbrug og/eller vold, og hvordan taler vi med familien om vores bekymring.

6. modul
 • Børnesamtaler – hvornår skal børn med? Og hvad kan børn tåle at høre?
 • Viden om børn i skilsmissekonflikter
 • Børn og unge i opposition – hvordan nærmer vi os?

Hvordan taler vi med børn? En god samtale er en levende proces, og kan derfor ikke reduceres til et spørgsmål om metode. Vi bringer altid følelser og en form for intentionalitet og rettethed med ind i en samtale, og ingen samtale må stå uden omsorg og nærvær. Dog er det muligt, på baggrund af mange interaktionsanalyser af samtaler med børn og unge, at fremhæve de metodiske principper, som synes at være mest virksomme. Således vil der på modulet blive præsenteret grundprincipper og begreber, samtalemetodiske principper og forstyrrelser af dialog med børn og unge. Derudover vil man få kompetencer i at planlægge og gennemfører forskellige former for samtaler.

Udgangspunktet for alle børnesamtaler er: At ethvert barn er selvorganiserende, reaktivt og moralsk, og alle børn er selvbeskyttende men i lige så høj grad også andre-beskyttende.

7. modul
 • At arbejde med konflikt i et konfliktfyldt felt
 • Den ødelæggende og den konstruktive konflikt
 • Når følelser bliver til uforklarlig adfærd
 • Defensive følelser – hvad fortæller de os?
8. modul
 • Afslutning og etablering af netværksgrupper
 • Uddeling af diplomer
 • Afsluttende festmiddag

YDERLIGE OPLYSNINGER OM KURSET

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op af 8 moduler af 2 dages varighed.

Modulernes indhold veksler mellem undervisning, gruppearbejde og tematikker i familiebehandlings- og familierådgivningsarbejde. Derudover bliver kursisten opfordret til at arbejde med egne case.

 

Fleksibilitet i uddannelsen
Uddannelsen er bygget op således, at hver enkelt modul kan afholdes separat af institutioner og arbejdspladser, uden yderligere reference til øvrigt indhold på uddannelsen. Det giver mulighed for at afdelinger, institutioner og organisationer der har interesse i at sammensætte deres egen uddannelse eller eksempelvis ønsker et enkelt modul eller semester har mulighed for dette.
Fleksibiliteten gør at den enkelte organisation kan ønske eller erstatte temaer i uddannelsen med temaer som ikke er nævnt i dette materiale, men som kan have relevans for den enkelte organisation.
GDPR - Persondataforordningslov
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. når du har tilmeldt dig.

Vi har vi altid taget databeskyttelse alvorligt og 2018 har vi arbejdet hårdt med at opdatere vores processer og dokumenter for at opfylde kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Psykoterapeutuddannelsen A/S – cvr. nr. 32 15 70 84 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Psykoterapeutuddannelsen A/S
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

CVR-nr.: 32 15 70 84

Telefon: 25 15 38 58
E-mail adresse: adm@psud.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via mail til adm@psud.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse herunder

Når du tilmelder dig vores uddannelse via hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnr. og beskæftigelse og uddannelsesbaggrund.
 • Formålet med dine kontaktoplysninger, er at kunne fremsende faktura mv. samt at kunne udstede dit diplom.
 • Formålet med din beskæftigelse og uddannelsesmæssige baggrund benyttes til bedømmelse af dine kvalifikationer i forbindelse med optagelse på grundforløbet.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi påtænker at opbevarer dit diplom til evig tid. Dette for altid at kunne bekræfte din uddannelse i fremtiden, hvis du selv måtte ønske det.

Endvidere vil vi opbevare dine oplysninger omkring, navn, adresse, mobil, e-mail samt ind- og udbetalinger i vores regnskabsprogram i 5 år, som bogføringslovs kap. 5 § 10, stk. 1 foreskriver.

Alt mail korrespondance, evalueringer og din tilmeldings blanket gemmes i et kalenderår efter du har færdiggjort uddannelsen hos os. Herefter slettes alt, med undtagelse af dit diplom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er første version af Psykoterapeutuddannelsens persondatapolitik skrevet maj 2018.