Psykoterapeutuddannelsen Velling Koller 25

Målgruppe:
• Er psykoterapeut (MPF) eller psykolog
• Er nysgerrig på ISTDP som teori og metode
• Arbejder psykoterapeutisk med mennesker
• Gerne vil blive endnu bedre til at være optimalt lydhør overfor din klient terapeutiske behov
• Facilitere varig forandringer i din klients indre liv, og støtte en bevægelse mod større livsfylde.

Undervisere: Rikke Hvelplund og Rikke Ravn

Datoer:
Første modul/weekend: Marts 11-12
Andet modul/weekend: Maj 13-14
Tredje modul/weekend: September 23-24

Tider:
09.00-17.00 (morgenmad, frokost)

Ønskes der overnatning, kan Velling Koller kontaktes direkte på www.vellingkoller.dk

Pris: 11.500 kr.

Uddannelsesbeskrivelse

Denne introduktion til Intensiv dynamisk korttidsterapi er for dig der er nysgerrig på at forstå og integrere grundelementerne af ISTDP teori og metode i dit daglige arbejde med klienter. ISTDP har markeret sig stærkt i landskabet af terapeutiske retninger, og kan kortfattet beskrives som en moderne, relationel og psykodynamisk teori om intrapsykiske konflikter. Der er et særligt fokus på at række ud til klientens ‘sande’ selv, synliggøre uhensigtsmæssige forsvar og regulere angst. Ved brug af øjebliks-vurderinger af klientens jegstruktur vægter vi i denne uddannelse samtidig at synliggøre de til alle tider nærværende relations- og allianceskabende elementer af metoden. På den måde kan du med tryghed omsætte din nye viden fra ISTDP til den psykoterapeutiske tilgang du allerede har, og som vil gavne dine klientforløb.

Med fokus på tilknytning og respons-på-intervention rummer ISTDP en syntetisk teori, der integrerer brugen af teknikker fra bla. kognitiv terapi, gestalt terapi, kropsterapi, mindfulness mm. Det er denne bredde og alsidighed der gør det muligt at skræddersy forløb, som de fleste klienter med en bred vifte af tilstande har gavn af.

På ISTDP efteruddannelsen får du hjælp til at udvikle dine færdigheder i at:

  • Skabe dig et psykodynamisk overblik, hvor du kan kende de indre dynamiske dele fra hinanden – i dig selv og din klient.
  • Vide hvad følelser, angst og forsvar egentlig er, baseret på neurovidenskab og emotionsforskning, samt at forstå hvordan deres indbyrdes relation er.
  • Benytte konflikt- og person-trekanten implicit eller eksplicit i terapien.
  • Vurderer klientens angstniveau og karakterende forsvarsmekanismer, så du kan skræddersy behandlingen til den specifikke klients kapacitet og jeg-struktur.
  • Kunne identificere kropslige markører på angst, så du kan vurdere hvornår det er trygt at udforske klientens følelser og hvornår du i stedet skal regulere angst.
  • Integrere modellen med dine egne personlige styrker og stil. Den skal komme indefra.

Det er en Cure through Love.

Som alle andre kurser på Psykoterapeutuddanelsen A/S er kurset skræddersyet til den enkelte, dvs. at underviserne følger den enkelte kursists rejse tæt.

ISTDPen bliver også operationaliseret i undervisningen mellem undervisere og kursister, sådan at undervisningen bliver levendegjort, og vi ønsker at skabe et trygt og åbent rum, hvor kursisterne kan opleve at mærke metoden på egen krop og vokse i deres terapeutiske og personlige færdigheder.

Forbehold:

Såfremt der er under 10 tilmeldte vil kurset desværre ikke blive oprettet.