EFTERUDDANNELSE I BØRN, UNGE OG FAMILIEARBEJDE

EFTERUDDANNELSE I BØRN, UNGE OG FAMILIEARBEJDE

Efter endt uddannelse får du et diplom som familiebehandler Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faggrupper der arbejder med børn, unge og familier i den forebyggende og behandlende indsats, herunder myndighedspersoner. Uddannelsen er målrettet pædagoger, lærere,...
EFTERUDDANNELSE I ISTDPintensiv dynamisk korttidsterapi

EFTERUDDANNELSE I ISTDP
intensiv dynamisk korttidsterapi

Målgruppe:• Er psykoterapeut (MPF) eller psykolog• Er nysgerrig på ISTDP som teori og metode• Arbejder psykoterapeutisk med mennesker• Gerne vil blive endnu bedre til at være optimalt lydhør overfor din klient terapeutiske behov• Facilitere varig forandringer i din...