Psykoterapeutuddannelsen logo

Generelle krav 

Kvote 1

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2

Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum 3 år.), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan optages efter en konkret vurdering. I denne vurdering vil det blive vægtet, at du kan godtgøre, at du har en teoretisk og praktisk viden inden for det psykologiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt. 

Kvote 3

Realkompetencevurdering.

Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.

Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer, i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

Ansøgere, som tilhører ovenstående eller tilsvarende faggrupper, kan optages på dispensation, ud fra en helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.

Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har anden erfaring fra f. eks. U-landsophold eller ophold i udland Ansøgere der ønsker, at uddanne sig til Psykoterapeut, men som ikke opfylder de formelle krav til optagelse, kan tilmelde sig vores grundkursus – “Dit Personlige Fundament”. I løbet af dette kursus vil vi – du, studievejlederen og øvrige ledelse – lægge en uddannelses plan, der gør at der kan gives dispensation for optagelse på uddannelsen under kvote 3

Du kan søge optagelse i kvote 1, kvote 2 og kvote 3. afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Det er ligeledes muligt, at blive optaget på merit fra andre kvalitets vurderede psykoterapeutuddannelser af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Kvote 3 kan tildeles ind til 10 % af uddannelses pladserne.

Kontakt instituttet for yderligere vejledning.