Tilmelding til hold 8 på Psykoterapeutuddannelsen

For at starte på uddannelsen, skal man have gennemført eller forventer at gennemføre det Det Personlige Fundament (1. del) inden man påbegynder uddannelsen, 2. og 3. del af uddannelsen som består af 16 moduler fordelt over 4 år.

1. del – Dit Personlige Fundament (Modul 1-3)
2. del – Det Psykoterapeutiske Håndværk (Modul 4-11)

3. del – Den Praktiserende Psykoterapeut (Modul 12-19)

Denne tilmelding dækker over de sidste 4 år af uddannelsen

Meritoverførsel:

Såfremt du allerede taget en del af en uddannelse til Psykoterapeut på et andet kvalitetsevalueret institut, bedes du kontakte os på mail adm@psud.dk
(Læs mere om muligheden for meritoverførsel her - se under "Optagelse med merit for en del af uddannelsen")

Optagelseskriterier:

Jvf. optagelseskravene for kvalitetsevaluerede psykoterapeutiske uddannelser, søger jeg optagelse i nedenstående kvote:

Kvote 1Kvote 2Kvote 3
(Læs mere om optagelseskravene på de enkelte kvoter her - se under "Generelle optagelseskrav")

Dit navn (skal udfyldes)

Mobil nr.

Email adresse

Adresse

Postnr.

By

Lidt om dig:

Aktuel beskæftigelse

Kurser og uddannelser

Hvad er dit mål med uddannelsen

Andet du mener er relevant for os

Hvordan har du fundet os

og hvad er årsagen til at du valgte os

Depositum:

I forbindelse med optagelse på uddannelsen - 2. & 3. del (Det Psykoterapeutiske Håndværk og Den Praktiserende Psykoterapeut) skal der betales kr. 4000,00 i depositum og når dette er sket, bekræftes optagelsen.

Indbetaling skal ske til vores konto i Sydbank Reg. nr. 7700 og konto nr. 0001200153.

Ved evt. framelding senere end 30 dage før kurset starter, gives ingen refusion af depositummet.

Betaling kan foregå på to måder:
1. Ved indbetaling jf. ovenstående og resten senest 30 dage før start og efterfølgende en gang årligt før modul 4, 8, 12 og 16.2. Ved indbetaling jf. ovenstående og efterfølgende aftale om individuel afdragsordning. (En afdragsordning koster et administrationsgebyr på kr. 750,00 pr. år for de efterfølgende år. Beløbet indregnes i afdragene).

Det er muligt at ændre betalingsordning under uddannelsen såfremt det ønskes.

Tilvalg:

Vegetar, veganer eller glutenallergiker +100kr. pr. modul
Enkeltværelse hvis muligt +600kr. pr. modul

Kost og logi:

Kost og logi skal først betales umiddelbart før hvert modul. Der vil blive sendt en faktura og denne skal være betalt inden fremmøde på modulet på konto 7700-0001200153, husk at påføre dit navn og hold nummer på indbetalingen.

(Læs mere om betalingsbetingelser, framelding og Persondatapolitik - se under "Betalingsbetingelser og framelding" samt "Persondatapolitik - GPDR")